תקנון אתר

באתר ד"ר אירנה סנדלר תיהנו ותרכשו בחנות וירטואלית – בחנות מוצרים ממעבדות אירנה סנדלר
השימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש לכל התנאים הכתובים בתקנון
האתר והחנות עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שונים, או לינקים מומלצים, הנחשבים בעינינו רלוונטיים
עבורך הכניסה לאתר מהווה הסכמה לתכנים המוצעים
כל המוצרים הנמכרים באתר ובחנות – ד"ר אירנה סנדלר  מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב

ביטול רכישה/החלפת מוצרים/מוצרים פגומים
הוראות תקנון זה בנוגע ל: ביטול רכישה/החלפת מוצרים/מוצרים פגומים הינן בנוסף להוראות המופיעות באתר תחת לשונית החלפות, החזרות וביטולי רכישות
ביטול רכישה
ניתן לבטל הזמנת מוצר החל מרגע ביצוע ההזמנה (ביטול במקום) ועד 14 ימי עסקים מרגע קבלת המשלוח בצירוף חשבונית רכישה. "ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"ביטול הזמנה יבוצע טלפונית. ביטול הזמנה יתאפשר בהתאם להוראות שלהלן ועל פי כל דין
א.      ביטול לפני משלוח – ביטול הזמנה  בטרם שליחתה ע"י החברה. עם ביטול ההזמנה
יוחזרו למזמין הכספים ששילם בגינה
ב.      ביטול לאחר משלוח – ביטול הזמנה לאחר שהמוצר כבר נשלח, בכפוף לכך שהמזמין החזיר את הרכישה בדואר רשום בלבד לכתובת החברה המצוינת בתקנון זה להלן, המוצר סגור בעטיפתו המקורית, לא נעשה בו כל שימוש, הפתקית של החברה עם המק"ט והמחיר מוצמדת אליו, המוצר הוא ללא נזק, ו/או פגם ושלא שנעשה בו כל שימוש. מוצר שהוחזר ואינו עומד בדרישות שלעיל, לא יזכה את המזמין בהחזר כספי ו/או בכל זיכוי אחר. בכל ביטול ישא המזמין בעלות כספי דמי המשלוח. המזמין יזוכה אך ורק לאחר קבלת הסחורה במחסני החברה
הזיכוי יבוצע תמיד באותם תנאים בהם העסקה חויבה ולאמצעי התשלום ממנו בוצעה העסקה
זיכויים מחברת כרטיסי האשראי ו- פייפאל – הזיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה . 5% משווי העסקה אינם ניתנים להחזר. הזיכוי יועבר לכרטיס האשראי של הקונה בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי/פייפאל
מובהר כי לא יינתן החזר כספי על פריט אחר שנעשה בו שימוש
החלפת מוצרים
החלפת פריט תתאפשר עד 4 יום בלבד מיום קבלת המשלוח, בצירוף חשבונית רכישה בכפוף לקיומם של הוראות סעיף ב. לעיל
לא תינתן החלפת מוצרים בגין פריטי סוף עונה
במקרה של החלפה מוצר, ערכו יהיה שווה לערך מחיר המוצר בקופה ביום ההחלפה ולא מחירו ביום הקניה. משלוח הפריט במקרה של החלפה או החזרה על חשבון הלקוח
מוצרים פגומים
במידה ולא הודיע המזמין לחברה על פגם כלשהו במוצר בתוך 48 שעות מיום קבלתו, הדבר מהווה הודעה כי לא נפל שום פגם וללקוח ו/או המזמין לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר

כל המבצע פעולת רכישה באתר, מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות האתר ומסכים לתחולתם על פעולת הרכישה
בטרם רכישת מוצרי הטיפוח ממעבדות ד"ר אירנה סנדלר עליך לקרוא את ההוראות ולבחון כי המוצר מותאם לעורך, במידה ואינך בטוח תוכל להתקשר עמנו – 03-9562832  – ולקבל אינפורמציה נוספת  אודות המוצר והשימוש בו.באם רכשת את המוצר ונוצרו תופעות כמו גרד, אדמוניות וכד', עליך להפסיק את השימוש בו וליצור עמנו קשר להנחיות בנושא
רשאים לרכוש באתר בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות
.רכישת המוצרים באתר תתבצע  באמצעות כרטיס אשראי בלבד
תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי מעבדות ד"ר אירנה סנדלר כרוך בקבלת אישור של חברת האשראי לביצוע עסקת הרכישה. ללא אישור מחברת האשראי, העסקה אינה תקפה ופעולת הרכישה לא תתבצע
לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים. מילוי הפרטים הינו תנאי הכרחי לביצוע פעולת הרכישה
מעבדות ד"ר אירנה סנדלר מתנה הספקת המוצרים לרוכש רק אחרי מילוי הטפסים ואישור תשלום מחברת האשראי
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מעבדות ד"ר אירנה סנדלר רשאיות למנוע ממך מלרכוש מוצרים באתר חנות The shop באחד מן המקרים הבאים
א.אם מסרת במתכוון פרטים שגויים
ב.אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר ובחנות  – ד"ר אירנה סנדלר או אם פגעת בגורם שלישי כלשהו, לרבות לקוחות האתר והחברות המציעות
ג. אם עשית שימוש לא ראוי במוצרי מעבדות  ד"ר אירנה סנדלר –  מעשה בלתי חוקי, כמו מידע כוזב עליהם, או כל שימוש אחר
ד.אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת במעבדות ד"ר אירנה סנדלר
ה.אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי
באתר ובחנות The shop-  – ד"ר אירנה סנדלר  מוצרים מגוונים, להם נקבע מחיר ותנאים, כפי שנמצא לנכון לפי שיקול דעתם הבלעדי של צוות מעבדות ד"ר אירנה סנדלר, להם שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה
תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי ו/או במלאי הספק
לפיכך אם לא תוכל חנות The shop ד"ר אירנה סנדלר לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי, אזי תשיב לרוכש את הסכום ששולם על ידו או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, כך שבמקרה זה, לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד מעבדות ד"ר אירנה סנדלר בעניין זה
כל מוצר המוצע לרכישה באתר ילווה בנתונים הבאים לפחות
א.מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים
ב.מחיר ההובלה או המשלוח. מעבדות ד"ר אירנה סנדלר רשאיות להתנות אספקת המוצר לאזורים מרוחקים בארץ בתשלום מחיר הובלה שונה או תהיה רשאית שלא לספק מוצר ולבטל את העסקה לפי שיקול דעתה בלבד
ג.דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה
ד.מפרט כללי של המוצר
בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה.  מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת
במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה
פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של מעבדות ד"ר אירנה סנדלר
ולא יעברו לגורם אחר/צד ג', למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי פרטיו ישמרו במערכת נתוניה
.חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי
האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסיפקה את המוצר לרוכש
מעבדות ד"ר אירנה סנדלר שומרות על זכותן לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שנמצא אותה עת בתוקף ויפורסם באתר
תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן תמונות המוצרים שתרכשו
במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, אזי מעבדות ד"ר אירנה סנדלר רשאיות לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה
בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית
כל הודעה לרוכש תבוצע על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח
.החזרת מוצרים תתבצע רק בתיאום מראש עם האתר
א.המוצרים חייבים להיות חדשים ושלא נעשה בהם שימוש וכשהם באריזתם המקורית ושאריזתם במצבה המקורי על כל חלקיה וסימניה
ב.כל הפריטים יוחזרו בתוך 14 ימים מיום קבלתם בתוספת החשבונית המקורית. מוצרים ללא חשבונית לא יתקבלו
ג.דמי הובלת המוצר חזרה למחסני האתר הם באחריות המשתמש. המשתמש אחראי לכל עלות כספית נוספת עבור משלוח המוצרים המוחזרים. במקרה בו ניתן למשתמש שירות נוסף הנדרש עבור המוצר כמו כיוון, התאמה וכל פעולה אחרת ספציפית למוצר, יחויב המשתמש בעלויות אלה והחזרת המוצר לא תזכה את המשתמש בעלויות אלה. במקרים בהם קיימות עלויות נוספות כגון: מיסים, דמי תווך, דמי הובלה ליעדים אחרים בארץ ואו בעולם יחוייב המשתמש בעלויות אלה
ד.אם ברצונך לקבל החזר כספי על מוצר שהמשלוח עליו אליך התקבל חינם, עלות שילוח המוצר אליך תנוכה מההחזר הכספי עבור המוצר
ה.בהחזרת מוצרים ובקבלת ההחזר הכספי, יחויב הרוכש בדמי ביטול על סך 5% מערך המוצר או 100 ₪ הנמוך  מבניהם + דמי המשלוח
ו.בהחזרת מוצרים ישלם הרוכש את עלות המשלוח גם במקרה שרכש את המוצרים באתר או בחנות ללא דמי משלוח
ז.שאלות נוספות בנוגע לביטולים או החזרות או מקרים נוספים שלא פורטו לעיל ניתן לפנות לשירות לקוחות בטלפון:  03-9562832
כל המבצע פעולת רכישה באתר, מצהיר – בעצם ביצועה – כי כתובת המייל שמסר היא נכונה, כמו גם שאר הפרטים לרבות כתובת למשלוח מוצרים, כל טעות במסירת הפרטים תחייב את הלקוח בעלויות בגין כך